MY INNER KARAMA
MY INNER KARAMA
Ganapati Stotra

Hymns » Stotra » Ganapati Stotra

Ganapati Stotra


Date: 06-Jul-2016
View Original
Increase Font Decrease Font


संकट मोचन, अष्ट विनायक,

रिध्धि सिध्धि के दाता, ओ गणपति बाप्पा।

आनंददायक, हो तुम दिव्य नायक,

तुम हो विधाता, शिवपार्वती के तुम दुलारा।

विश्वशांति के दाता, दुःख दूर करनारा,

भक्तों के दुःख दूर करनारा, ओ दिव्य दाता।

बुध्धि से भरपूर, सोच तुम्हारी बहुत दूर,

गुणों से भरपूर, गणों के राजा, ओ गणपति राजा।

नजर सूक्ष्म भरपूर, दिव्य प्रेम से न दूर,

विश्व परिक्रमा रचनारा, ओ पहले चतुर।

परम पूजनीय मधुर, भोजन सेवन करे तू,

आनंद से नाचे, परम पिता के तुम वीर,

माता के पालन करनारा, तुम हो दिव्यता से भरपूर।

मोदक तुम्हें है प्यारा, कष्ट दूर करे भक्तों का सारा,

तेरी पूजा से दिल बने न्यारा, ओ गणपति बाप्पा।

सुनो तुम सबकी पुकार, करो पचन उनका व्यवहार,

तुम हो न्याय सरकार, तुम ही हो शिव के दिव्य उपहार।

जालिमों के विनाशकारा, प्रथम सिद्धों के दातारा,

जेष्ठ पुत्र तुम्हें जग कहें, तुम हो सब के पालनहारा।

ध्यान धर्म के पालनहारा, तुम हो संकट दूर करनारा,

ॐ नाद में रहनारा, सदैव शिव में वसनारा।

ओ पालनहारा, तुम से है जीव को मुक्ति मिलनारा।- डॉ. ईरा शाह
Lyrics in English Increase Font Decrease Font


saṁkaṭa mōcana, aṣṭa vināyaka,

ridhdhi sidhdhi kē dātā, ō gaṇapati bāppā।

ānaṁdadāyaka, hō tuma divya nāyaka,

tuma hō vidhātā, śivapārvatī kē tuma dulārā।

viśvaśāṁti kē dātā, duḥkha dūra karanārā,

bhaktōṁ kē duḥkha dūra karanārā, ō divya dātā।

budhdhi sē bharapūra, sōca tumhārī bahuta dūra,

guṇōṁ sē bharapūra, gaṇōṁ kē rājā, ō gaṇapati rājā।

najara sūkṣma bharapūra, divya prēma sē na dūra,

viśva parikramā racanārā, ō pahalē catura।

parama pūjanīya madhura, bhōjana sēvana karē tū,

ānaṁda sē nācē, parama pitā kē tuma vīra,

mātā kē pālana karanārā, tuma hō divyatā sē bharapūra।

mōdaka tumhēṁ hai pyārā, kaṣṭa dūra karē bhaktōṁ kā sārā,

tērī pūjā sē dila banē nyārā, ō gaṇapati bāppā।

sunō tuma sabakī pukāra, karō pacana unakā vyavahāra,

tuma hō nyāya sarakāra, tuma hī hō śiva kē divya upahāra।

jālimōṁ kē vināśakārā, prathama siddhōṁ kē dātārā,

jēṣṭha putra tumhēṁ jaga kahēṁ, tuma hō saba kē pālanahārā।

dhyāna dharma kē pālanahārā, tuma hō saṁkaṭa dūra karanārā,

oṁ nāda mēṁ rahanārā, sadaiva śiva mēṁ vasanārā।

ō pālanahārā, tuma sē hai jīva kō mukti milanārā।
Previous
Previous
Arunachalam Stotra
Next

Next
Govindam Charitram
12...Last
संकट मोचन, अष्ट विनायक, रिध्धि सिध्धि के दाता, ओ गणपति बाप्पा। आनंददायक, हो तुम दिव्य नायक, तुम हो विधाता, शिवपार्वती के तुम दुलारा। विश्वशांति के दाता, दुःख दूर करनारा, भक्तों के दुःख दूर करनारा, ओ दिव्य दाता। बुध्धि से भरपूर, सोच तुम्हारी बहुत दूर, गुणों से भरपूर, गणों के राजा, ओ गणपति राजा। नजर सूक्ष्म भरपूर, दिव्य प्रेम से न दूर, विश्व परिक्रमा रचनारा, ओ पहले चतुर। परम पूजनीय मधुर, भोजन सेवन करे तू, आनंद से नाचे, परम पिता के तुम वीर, माता के पालन करनारा, तुम हो दिव्यता से भरपूर। मोदक तुम्हें है प्यारा, कष्ट दूर करे भक्तों का सारा, तेरी पूजा से दिल बने न्यारा, ओ गणपति बाप्पा। सुनो तुम सबकी पुकार, करो पचन उनका व्यवहार, तुम हो न्याय सरकार, तुम ही हो शिव के दिव्य उपहार। जालिमों के विनाशकारा, प्रथम सिद्धों के दातारा, जेष्ठ पुत्र तुम्हें जग कहें, तुम हो सब के पालनहारा। ध्यान धर्म के पालनहारा, तुम हो संकट दूर करनारा, ॐ नाद में रहनारा, सदैव शिव में वसनारा। ओ पालनहारा, तुम से है जीव को मुक्ति मिलनारा। Ganapati Stotra 2016-07-06 https://www.myinnerkarma.org/stotra/default.aspx?title=ganapati-stotra