MY INNER KARAMA
MY INNER KARAMA
Nirvana Shatakam
Hymns » Shatakam » Nirvana Shatakam

Nirvana Shatakam


Date: 04-Dec-2015
View Original
Increase Font Decrease Font


જે મંજિલની પરે છે, તે અમરતાથી ઉપર છે

જ્યાં ન કોઈ માનવ છે, જ્યાં ન કોઈ મૃત્યુ છે

જે જમીનમાં નથી, જે આકાશમાં નથી

જે નિત્ય આનંદ છે, જે ચિદાનંદમાં છે

જે વિશ્વાસમાં રમે છે, જે આકાર નથી

જે અનુભવની ઉપર છે, જેનામાં કોઈ વેર નથી

જે બ્રહ્માંડમાં રાચે છે, જે બ્રહ્માંડથી પરે છે

જે શૂન્યાકારા છે, જે બધે જ છે

જે અહંથી પરે છે, જે અવિનાશક છે

જે મોક્ષથી પરે છે, જે જીવમાં આત્મા છે

જે દિવ્ય આનંદ છે, જે દિવ્યતાથી ભરપૂર છે

જે શિવોડહમ છે, જે સોહમ છે

જે દાનવને મારે છે, જે પ્રેમને તારે છે

જેને કોઈ જન્મ નથી, જેને કોઈ નામ નથી

જે ભાવોથી પરે છે, છતાં ભાવોથી ભરપૂર છે

જેની કોઈ મંજિલ નથી, જે સ્વયં એક મંજિલ છે

જે અદ્દભુત વૈરાગ્ય છે, જેને કોઈ પરાયો નથી

જે નિરંતર એક છે, છતાં એ બઘામાં છે

જે શ્વાસે શ્વાસમાં વસે છે, જેને કોઈ શ્વાસ નથી

જેને મતલબ ખબર નથી, છતાં વ્યવહારમાં કાચો નથી

જે રૂપમાં બંધાતો નથી, જે આનંદમાં સમાતો નથી

જેને કોઈ આકાર નથી, જે માનવીની સોચથી ઉપર છે

જેને કોઈ અકાળ મૃત્યુ નથી, જેને સર્વશાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે

જેને નવી રચના આવડે છે, જે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે

જે અરવિંદ મિલનમાં રહે છે, જે વેદોનો સાર છે

જે ગુરુકૃપા વગર મળતું નથી, એ જ તો નિરજીવમાં પ્રાણ છે


- ડો. ઈરા શાહ

Lyrics in English Increase Font Decrease Font


jē maṁjilanī parē chē, tē amaratāthī upara chē

jyāṁ na kōī mānava chē, jyāṁ na kōī mr̥tyu chē

jē jamīnamāṁ nathī, jē ākāśamāṁ nathī

jē nitya ānaṁda chē, jē cidānaṁdamāṁ chē

jē viśvāsamāṁ ramē chē, jē ākāra nathī

jē anubhavanī upara chē, jēnāmāṁ kōī vēra nathī

jē brahmāṁḍamāṁ rācē chē, jē brahmāṁḍathī parē chē

jē śūnyākārā chē, jē badhē ja chē

jē ahaṁthī parē chē, jē avināśaka chē

jē mōkṣathī parē chē, jē jīvamāṁ ātmā chē

jē divya ānaṁda chē, jē divyatāthī bharapūra chē

jē śivōḍahama chē, jē sōhama chē

jē dānavanē mārē chē, jē prēmanē tārē chē

jēnē kōī janma nathī, jēnē kōī nāma nathī

jē bhāvōthī parē chē, chatāṁ bhāvōthī bharapūra chē

jēnī kōī maṁjila nathī, jē svayaṁ ēka maṁjila chē

jē addabhuta vairāgya chē, jēnē kōī parāyō nathī

jē niraṁtara ēka chē, chatāṁ ē baghāmāṁ chē

jē śvāsē śvāsamāṁ vasē chē, jēnē kōī śvāsa nathī

jēnē matalaba khabara nathī, chatāṁ vyavahāramāṁ kācō nathī

jē rūpamāṁ baṁdhātō nathī, jē ānaṁdamāṁ samātō nathī

jēnē kōī ākāra nathī, jē mānavīnī sōcathī upara chē

jēnē kōī akāla mr̥tyu nathī, jēnē sarvaśāstrōnuṁ jñāna chē

jēnē navī racanā āvaḍē chē, jē trikāla jñānī chē

jē araviṁda milanamāṁ rahē chē, jē vēdōnō sāra chē

jē gurukr̥pā vagara malatuṁ nathī, ē ja tō nirajīvamāṁ prāṇa chē


Next

Next
Rudrashtakam
12
જે મંજિલની પરે છે, તે અમરતાથી ઉપર છે જ્યાં ન કોઈ માનવ છે, જ્યાં ન કોઈ મૃત્યુ છે જે જમીનમાં નથી, જે આકાશમાં નથી જે નિત્ય આનંદ છે, જે ચિદાનંદમાં છે જે વિશ્વાસમાં રમે છે, જે આકાર નથી જે અનુભવની ઉપર છે, જેનામાં કોઈ વેર નથી જે બ્રહ્માંડમાં રાચે છે, જે બ્રહ્માંડથી પરે છે જે શૂન્યાકારા છે, જે બધે જ છે જે અહંથી પરે છે, જે અવિનાશક છે જે મોક્ષથી પરે છે, જે જીવમાં આત્મા છે જે દિવ્ય આનંદ છે, જે દિવ્યતાથી ભરપૂર છે જે શિવોડહમ છે, જે સોહમ છે જે દાનવને મારે છે, જે પ્રેમને તારે છે જેને કોઈ જન્મ નથી, જેને કોઈ નામ નથી જે ભાવોથી પરે છે, છતાં ભાવોથી ભરપૂર છે જેની કોઈ મંજિલ નથી, જે સ્વયં એક મંજિલ છે જે અદ્દભુત વૈરાગ્ય છે, જેને કોઈ પરાયો નથી જે નિરંતર એક છે, છતાં એ બઘામાં છે જે શ્વાસે શ્વાસમાં વસે છે, જેને કોઈ શ્વાસ નથી જેને મતલબ ખબર નથી, છતાં વ્યવહારમાં કાચો નથી જે રૂપમાં બંધાતો નથી, જે આનંદમાં સમાતો નથી જેને કોઈ આકાર નથી, જે માનવીની સોચથી ઉપર છે જેને કોઈ અકાળ મૃત્યુ નથી, જેને સર્વશાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે જેને નવી રચના આવડે છે, જે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે જે અરવિંદ મિલનમાં રહે છે, જે વેદોનો સાર છે જે ગુરુકૃપા વગર મળતું નથી, એ જ તો નિરજીવમાં પ્રાણ છે Nirvana Shatakam 2015-12-04 https://www.myinnerkarma.org/shatakam/default.aspx?title=nirvana-shatakam